Etanol gelifikační test
Monomery fibrinu (P; arb. konc. [-] gelifikace etanolem)


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ -
Výsledek testu je hodnocen jako pozitivní/negativní.

(Pato)fyziologická zvýšení:
DIC, rozsáhlé trombózy, plicních embolie, při šoku, sepse, metastazující karcinomy a SLE.

Poznámka:
Orientační test prokazující přítomnost rozpustných komplexů fibrinových monomerů v plazmě pomocí etanolu. Test informuje o aktivaci srážení krve a z ní vyplývající přítomnosti rozpustného fibrinu (monomerů fibrinu) v plazmě. Fibrinové monomery se váží na jiné molekuly monomerů, intaktní fibrinogen a FDP - vznikají tak solubilní komplexy fibrinových monomerů. Všechny tyto útvary jeví parakoagulaci tzn. že v přítomnosti 50% etanolu gelifikují.
Solubilní komplexy fibrinových monomerů se vyskytují za různých patologických stavů a sledují jak aktivaci koagulačního, tak i fibrinolytického systému (ukazují na současnou aktivaci trombinu i plazminu). Nachází se zejména u DIC, některých rozsáhlých trombóz, plicních embolíí, při šoku, sepsi, ..). U novorozenců mohou být pozitivní hodnoty i za fyziologických podmínek (odlišné vlastnosti Fbg od dospělých osob).