Monocyty
Monocyty (Leukocyty (B); num. podíl [%] mikroskop. (světlo))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
V případě lékařské revize (na základě pravidel laboratoře) je odezva následující pracovní den. V případě potřeby je možná telefonická konzultace s laboratoří.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita je pro primární vzorek.
Nebarvené, nefixované nátěry jsou stabilní 1 týden. Nabarvený nebo fixovaný nenabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě neomezenou dobu (preparát se může stát nehodnotitelným, v závislosti na frekvenci jeho použití).
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před provedením nátěru krve je potřeba krev dobře promísit. Nátěry musí řádně zaschnout a ihned po zaschnutí barvit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 1 10 %
2D 1T 3 15 %
1T 1D 2T 3 15 %
2T 1D 4T 1 13 %
4T 1D 6M 1 13 %
6M 1D 2R 1 9 %
2R 1D 4R 1 9 %
4R 1D 6R 1 9 %
6R 1D 8R 0 9 %
8R 1D 10R 0 8 %
10R 1D 15R 0 9 %
15R 1D 99R+ 2 10 %
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Monocyty patří stejně jako lymfocyty do skupiny mononukleárních buněk, ale pocházejí z myeloidní vývojové řady, jejíž buňky jsou produkovány pouze v kostní dřeni.

Monocyty mají zásadní úlohu v imunitní odpovědi organismu. Mohou se rychle přesunout na místo infekce, diferencovat se na makrofágy a dendritické buňky a vyvolat tak imunitní reakci. Buňky monocyto-makrofágového systému mohou pohlcovat cizorodé částice a rozkládat je na antigeny, které pak mohou prezentovat na svém povrchu.

Počty monocytů z analyzátoru jsou uváděny v absolutním počtu a ve formě podílu monocytů k celkovému počtu bílých krvinek. Zvýšený počet monocytů může indikovat různé patologické stavy, např. chronický zánět nebo infekci, ale může se objevit i v případě zhoubných onemocnění, jako je chronická myelomonocytární leukémie.

Monocyt je zralá buňka bílé krevní řady. Je to největší buňka v obvodové krvi, většinou nepravidelného tvaru o průměru 18-22 µm. Jádro je nejčastěji laločnaté, poměrně velké, chromatin jádra je řídký, vláknitý, uspořádán do stuh. Cytoplazma je bohatá, šedomodrá nebo kouřově zbarvená, někdy obsahuje spoustu jemných azurofilních granul.