Fragilita kapilár - přetlaková metoda (Rumpel-Leede)
Fragilita kapilár (stand. plocha 16 cm2) (Kůže; počet [1] Test Rumpel-Leede)Upozornění k odběru:
Před testem je potřeba vyšetřovanou končetinu prohlédnout a zaznamenat případné léze, které mohou být zaměněny za petechie.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Poznámka k době odezvy:
Toto vyšetření je nutno objednat v laboratoři na lince 2294 alespoň den předem.Stabilita po preanalytické úpravě:


počet petechií ve čtverci o ploše 16 cm2 za standardních podmínek (tlak manžety 11,5 kPa po 10 minut)
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí
verze 6 z 21.6.2018

(Pato)fyziologická zvýšení:
Test může být pozitivní u patologických stavů postihujících cévní stěnu (vrozené či získané poruchy pojiva, vaskulopatie, infekce postihující endotel, deficit vit.C, nebo u některých trombocytopenií a trombocytopatií.
Interference:
V klinické diagnostice se tento test pro svou nízkou specifičnost používá omezeně. Využíván je zejména v endemických oblastech při diagnostice a sledování léčby hemoragické horečky Dengue

Poznámka:
Metoda patří mezi globální koagulační testy. Hemostáza je závislá kromě trombocytů
a plazmatických koagulačních faktorů i na funkci cévní stěny. Vlivem tlaku nebo podtlaku na kapiláry podkožního systému dochází k jejich mechanickému namáhání a k následné tvorbě drobných krevních výronů (petechií). Sleduje se jejich tvorba v místě poškozeného kapilárního systému na přesně vymezené ploše. Jedná se o velmi hrubé orientační vyšetření.