Eozinofilní myelocyty
Eozinofilní myelocyty (Leukocyty (B); num. podíl [%] mikroskop. (světlo))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
V případě lékařské revize (na základě pravidel laboratoře) je odezva následující pracovní den. V případě potřeby je možná telefonická konzultace s laboratoří.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita je pro primární vzorek.
Nebarvené, nefixované nátěry jsou stabilní 1 týden. Nabarvený nebo fixovaný nenabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě neomezenou dobu (preparát se může stát nehodnotitelným, v závislosti na frekvenci jeho použití).
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před provedením nátěru krve je potřeba krev dobře promísit. Nátěry musí řádně zaschnout a ihned po zaschnutí barvit.


Ve fyziologickém nátěru periferní krve se nevyskytuje.
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Eozinofilní granulocyty (eozinofily) jsou bílé krvinky, které se řadí mezi granulocyty (společně s neutrofily a bazofily).
Eozinofilní myelocyt je vývojový stupeň eozinofilní řady. Může mít charakter méně nebo více vyzrálý. Průměr je 16-20 µm, jádro má menší než promyelocyt, kulaté nebo oválné, někdy lehce vtlačené. Chromatin jádra je hutný s trámečkovitým uspořádáním. Granula v cytoplazmě jsou dobře patrná, pískově zbarvená, cytoplazma u méně zralých forem je slabě bazofilní, u vyzrálých oxyfilní. Fyziologicky se tyto buňky vyskytují pouze v kostní dřeni.