Bazofilní segmenty
Bazofilní segmenty (Leukocyty (B); num. podíl [%] mikroskop. (světlo))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
V případě lékařské revize (na základě pravidel laboratoře) je odezva následující pracovní den. V případě potřeby je možná telefonická konzultace s laboratoří.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita je pro primární vzorek.
Nebarvené, nefixované nátěry jsou stabilní 1 týden. Nabarvený nebo fixovaný nenabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě neomezenou dobu (preparát se může stát nehodnotitelným, v závislosti na frekvenci jeho použití)
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před provedením nátěru krve je potřeba krev dobře promísit. Nátěry musí řádně zaschnout a ihned po zaschnutí barvit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 0 2 %
2D 1T 0 2 %
1T 1D 2T 0 2 %
2T 1D 4T 0 2 %
4T 1D 6M 0 2 %
6M 1D 2R 0 2 %
2R 1D 4R 0 2 %
4R 1D 6R 0 2 %
6R 1D 8R 0 2 %
8R 1D 10R 0 2 %
10R 1D 15R 0 2 %
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Význam:
Bazofilní segment má průměr 10-12 µm, patří mezi granulocyty a je to zralá buňka bazofilní vývojové řady. Jádro má nepravidelné, laločnaté s malým množstvím chromatinu. Bývá překryto purpurovými nebo fialovočernými granuly o velikosti 0,3-0,8 µm. Cytoplazma je růžová se zvláštním hnědým odstínem. Tyto buňky jsou přítomny v kostní dřeni i v periferní krvi.

Morfologické změny:
Abnormální granula nebo inkluze: Mohou se vyskytovat u některých vrozených onemocnění: Chédiak-Higashi sy, Alder-Reillyho anomálie, May-Heglinova anomálie.
Hypogranulace: MDS, alergické stavy. Může se jednat i o arteficiální nález z důvodu vysoké rozpustnosti bazofilních granul ve vodě.
Informace k metodě:
Krevní obraz s dif. rozpočtem leukocytů