Parathyrin intaktní_S (iPTH)
Parathyrin intaktní (S; látková konc. [pmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Upřednostňováno je používání K3EDTA plasmy, kde je stabilita vyšší než v séru!!
Pokyny k transportu
Uzavřenou zkumavku se vzorkem krve je nutné ihned po odběru co nejrychleji transportovat do laboratoře nebo provést separaci séra.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb



Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 2 [den]
při -20°C: 24 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,6 6,9 pmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas 601/602 .


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference.
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 16 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
PTH intaktní v plasmě a v séru