Parathyrin intaktní_P (iPTH)
Parathyrin intaktní (P; látková konc. [pmol/l] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Používání K3EDTA plasmy je upřednostňováno před sérem pro vyšší stabilitu PTH.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [den]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 24 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Nelze použít vzorky stabilizované azidem.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,6 6,9 pmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas 601/602 .


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference.
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 16 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
PTH intaktní v plasmě a v séru