Protein_U semikvantitativně
Protein semikvantitativně (Moč; arb. konc. [arb.j.] *)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
ranní nebo jednorázová moč


Informace k metodě:
Hodnocení moče chemicky a morfologicky