LDL cholesterol _S výpočet
Cholesterol LDL - výpočet (S; látková konc. [mmol/l] výpočet)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:


Zdroj referenčních mezí:
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci, Klinická biochemie a metabolismus 1/2010
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2013Poznámka:
Výpočet podle Friedewalda na základě cholesterolu celkového, cholesterolu HDL a triglyceridů (LDL = CHOL - TGL*0,45 - HDL), pouze při koncentraci triglyceridů pod 4.6 mmol/l.