Kortizol_dU
Kortizol (dU; látkový tok [nmol/d] *)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Moč je nutno uchovávat v chladu (nejlépe v chladničce při teplotě 2-8 °C).
Do laboratoře zašlete vzorek dobře promíchané moče ze 24-hodinového sběru. Uveďte celkový objem sbírané moče.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 3 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin.
Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI) - viz příbalový leták.


Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica.