COHb_B, karbonylhemoglobin v plné krvi
Karbonylhemoglobin (Hemoglobin(B); látkový podíl [1] oximetrie)


Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Odběr arteriální, venózní nebo kapilární krve do stříkaček nebo kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Oximetrie se provádí v rámci vyšetření ABR.
Pro forenzní účely posílejte na speciální toxikologické pracoviště.
Pokyny k transportu
Transportovat do laboratoře ihned po odběru. Potrubní poštou (nejpozději do 30 minut) nebo při teplotě tajícího ledu (nejpozději do 1 h). Kapiláry lze posílat potrubní poštou pouze se speciální vložkou.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr krve na ABRStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 30 [minuta]
při 4 - 8°C: 1 [hodina]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Bezprostředně po odběru důkladně promíchat.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,005 0,015 1
Referenční meze v procentech: 0,5 - 1,5 % (kuřáci 2 - 10%).
Přepočet: látkový podíl x 100 = %
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01