KM_U, kyselina močová v moči
Urát (Moč; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Stanovuje se ve sbírané moči (vzhledem k biorytmům obvykle za 24 hodin).
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr moče na biochemické vyšetřeníStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 3 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 4 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
pH moče je nutné upravit na hodnotu vyšší než 8,0.
Interference:
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference. Výjimky: Dobesilát vápenatý, Levodopa a methyldopa mohou způsobit uměle nízké výsledky kyseliny močové.
Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.
Ostatní vlivy: vysoké koncentrace kys. homogentisové ve vzorcích moči vedou k nesprávným výsledkům.Poznámka:
U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.