TSH_S,P, tyreostimulační hormon v séru/plazmě
TSH (S; arb. látková konc. [mU/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 5D 0,7 15,2 mU/l
6D 3M 0,72 11 mU/l
3M 1D 1R 0,73 8,35 mU/l
1R 1D 6R 0,7 5,97 mU/l
7R 11R 0,6 4,84 mU/l
12R 20R 0,51 4,3 mU/l
21R 99R+ 0,27 4,2 mU/l
Cirkadiánní rytmus: nejnižší hodnoty v pozdním dopoledni, maximální hodnoty před usnutím.
TSH v těhotenství
Horní mez normálního rozmezí TSH je závislá na trimestru, populaci a metodě. Bylo prokázáno, že i "vyšší normální" hodnoty TSH v 1.trimestru jsou spojeny se zvýšeným rizikem potratu a úmrtí plodu či novorozence (Benhadi et al., 2009). Na základě publikovaných studií se doporučuje aproximovat horní mez TSH v těhotenství jako hodnotu horní referenční meze obvyklé metody pro netěhotné zmenšenou o 1,5 mIU/l (ve shodě s doporučeními ATA (Stagnaro-Green et al., 2011).
Orientační referenční intervaly pro jednotlivé trimestry v těhotenstvi podle doporučeni ATA 2011
1. trimestr: TSH 0,10 - 2,50 mIU/l, FT4 10,70 - 16,30 pmol/l
2. trimestr: TSH 0,20 - 3,00 mIU/l, FT4 9,16 - 13,50 pmol/l
3. trimestr: TSH 0,20 - 3,00 mIU/l, FT4 9,30 - 13,70 pmol/lZdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas e 601/602 (dospělí)
Reference Intervals for Adults and Children, 9th Edition, 2008 (děti)
Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility, ČES ČLS JEP (těhotné)Interference:
Ikterus: ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření.
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 26 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
TSH v séru