TSH_S,P, tyreostimulační hormon v séru/plazmě
TSH (S; arb. látková konc. [mU/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
4T 2D 2R 0,87 6,15 mU/l
2R 1D 12R 0,67 4,16 mU/l
12R 1D 20R 0,48 4,17 mU/l
20R 1D 99R+ 0,55 4,78 mU/l
Cirkadiánní rytmus: nejnižší hodnoty v pozdním dopoledni, maximální hodnoty před usnutím.
TSH v těhotenství
Horní mez normálního rozmezí TSH je závislá na trimestru, populaci a metodě. Bylo prokázáno, že i "vyšší normální" hodnoty TSH v 1.trimestru jsou spojeny se zvýšeným rizikem potratu a úmrtí plodu či novorozence (Benhadi et al., 2009). Na základě publikovaných studií se doporučuje aproximovat horní mez TSH v těhotenství jako hodnotu horní referenční meze obvyklé metody pro netěhotné zmenšenou o 1,5 mIU/l (ve shodě s doporučeními ATA (Stagnaro-Green et al., 2011).
Orientační referenční intervaly pro jednotlivé trimestry v těhotenstvi podle doporučeni ATA 2011
1. trimestr: TSH 0,10 - 2,50 mIU/l, FT4 10,70 - 16,30 pmol/l
2. trimestr: TSH 0,20 - 3,00 mIU/l, FT4 9,16 - 13,50 pmol/l
3. trimestr: TSH 0,20 - 3,00 mIU/l, FT4 9,30 - 13,70 pmol/lZdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalový leták pro Atellica


Interference:
Ikterus: ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření.
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 26 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.