Triacylglyceroly_S,P (TAG)
Triacylglyceroly (S; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 10 [den]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0,80 1,20 mmol/l
1M 12D 1R 0,90 2,20 mmol/l
1R 1D 15R 1,20 1,60 mmol/l
15R 1D 99R+ 0,45 1,70 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci, Klinická biochemie a metabolismus 1/2010
Děti: Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: silná hemolýza ruší vyšetření
Ikterus: silně ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Léčiva:
Kyselina askorbová a dobesilát vápenatý způsobují uměle nízké výsledky triacylglycerolů.
Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.
Intralipid se měří přímo jako analyt v tomto stanovení a vede k vysokým výsledkům triacylglycerolů.
Endogenní neesterifikovaný glycerol ve vzorku může falešně zvýšit sérové triacylglyceroly.
Poznámka:
Hodnotící meze jsou doporučené pro prevenci KVO.