Transferin_S
Transferin (S; % [g/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [den]
při 4 - 8°C: 8 [den]
při -20°C: 24 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0,92 2,08 g/l
1M 12D 1R 1,28 3,64 g/l
1R 1D 15R 1,71 3,74 g/l
15R 1D 99R+ 2,00 3,60 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání, Galén, 2006
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference..