Vazebná kapacita Fe_S celková (TIBC)
Vazebná kapacita Fe (S; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Viz železo v séru
Komplexotvorné antikoagulans jako EDTA, oxalát nebo citrát se nesmí používat.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
Poznámka ke stabilitě:
Roche - příbalový leták


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
4T 1R 17,9 71,6 µmol/l
1R 15R 44,7 80,5 µmol/l
16R 99R+ 45,0 72,0 µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Děti: NČLP


Interference:
Hemolýza: hemolýza ruší vyšetřeni - zvýší výsledky, protože hladina analytu v erytrocytech je vyšší než v normálním séru.
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření
Léčiva:
Oxytetracyklin způsobuje uměle vysoké hodnoty TIBC.
U pacientů léčených suplementy železa nebo léčivem vážícím kovy, nemusí železo reagovat v testu správně, což může způsobit falešně snížené hodnoty.
Deferoxamin: jakákoliv koncentrace interferuje se stanovením UIBC.

Poznámka:
TIBC = UIBC (volná vazebná kapacita pro Fe) + S_Fe

Informace k metodě:
VKFe, vazebná kapacita celková, TIBC