Teofylin_S,P
Teofylin* (S; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odběr před podáním další dávky. Pro měření peakových koncentrací je čas odběru závislý na lékové formě a způsobu aplikace. Před odběrem se nesmí podat káva, čaj, kolové nápoje (Coca-Cola a podobné).
Transportujte v chladu. Nemrazit.
Pokyny k transportu
Transportujte v chladu. Nemrazit.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 8 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Roche - příbalový leták


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 55 111 µmol/l terapeutická hladina
terapeutické rozmezí
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas c 501/502 a c 701/702
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Stanovení ruší silná hemolýza, ikterus a chylozita.
Léky:
Koncentrace teobrominu nad toxickou hladinu může mít za následek negativní vychýlení > 10 %.Informace k metodě:
Teofylin