TG_S, tyreoglobulin v séru
Tyreoglobulin (S; % [µg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 48 [hodina]
při 4 - 8°C: 72 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 3,50 77,0 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový informace pro stanovení na analyzátorech Cobas e 411


Interference:
Hemolýza: vadí - analytická interference.
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 17 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.