Testosteron_S
Testosteron (S; látková konc. [nmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI).


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 2R 11R 0 3,76 nmol/l
M 2R 11R 0,0 0,9 nmol/l
F 11R 1D 16R 0 1,68 nmol/l
M 11R 1D 12R 0 11,85 nmol/l
M 12R 1D 12R 365D 0 19,52 nmol/l
M 13R 14R 0,32 19,53 nmol/l
M 14R 1D 15R 0,81 25,76 nmol/l
M 15R 1D 16R 5 29,2 nmol/l
F 16R 1D 20R 365D 0,61 1,75 nmol/l
M 16R 1D 20R 365D 4,1 32,92 nmol/l
F 21R 49R 364D 0,42 2,06 nmol/l
M 21R 49R 364D 5,72 26,14 nmol/l
F 50R 89R 364D 0 1,7 nmol/l
M 50R 89R 364D 3 27,35 nmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica.


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.


Informace k metodě:
Testosteron v séru