Protein celkový_U
Protein celkový (Moč; % [g/l] *)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Přednost má stanovení ve sbírané moči (sběr bez konzervačních látek). Pro stanovení poměru koncentrace celkové bílkoviny v moči a kreatininu v moči (PCR) se používá první ranní vzorek moče.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Při sběru uchovávat v chladu.Roche - příbalový leták
Interference:
Hemolýza: hemoglobin interferuje.
Léčiva:
Levodopa, methyldopa a Na2-cefoxitin způsobují uměle vysoké výsledky celkového proteinu.
Dobesilát vápenatý způsobuje uměle nízké výsledky.
Ostatní vlivy: Vzorky pacientů obsahující > 8 g/l organicky vázaného jódu z rentgenkontrastní látky (např. Hexabrix) mohou falešně zvyšovat výsledky.
Vysoké hladiny kys. homogentisové v moči pacientů s alkaptonurií mohou způsobit falešné výsledky.
Podání náhražek plazmy na základě želatiny může způsobit zvýšení hodnot proteinu v moči.Poznámka:
U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.