Protein celkový_S,P
Protein celkový (S; % [g/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze a venostáze.
Koncentrace celkového proteinu je o 4 až 8 g/L nižší při odběru od ležícího
pacienta než u stojícího.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [týden]
při 4 - 8°C: 4 [týden]
při -20°C: 24 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 40 68 g/l
1M 12D 1R 50 71 g/l
1R 1D 15R 58 77 g/l
15R 1D 99R+ 65 85 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012

Analytické zvýšení
hemolýza, lipémie

Interference:
Ikterus: silně ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.