Protein celkový_dU
Protein celkový (dU; hmot. tok [g/d] *)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč

Upozornění k odběru:
Sběr moče bez konzervačních látek. Během sběru uchovávat při +4 až +8 °C.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 2 [den]
při -20°C: 1 [rok]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou centrifugovat.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 99R+ 0 0,15 g/d
Zdroj referenčních mezí:
Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání, Galén, 2006
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování proteinurie, říjen 2010Poznámka:
Při detekci i monitorování proteinurie je doporučováno její vyšetření ve vzorku (nejlépe první ranní, ale pokud není dostupná i jiné) nesbírané moči. Kvantitativní proteinurie je v tomto případě vyjadřována jako poměr protein/kreatinin v moči (PCR - protein creatinine ratio)