Progesteron_S
Progesteron (S; látková konc. [nmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina]


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 25 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI).


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
M 0D 99R+ 0,73 4,77 nmol/l
F 13R 1D 55R 1,15 3,85 nmol/l FOLIKUL
F 13R 1D 55R 1,24 72,73 nmol/l OVUL
F 13R 1D 55R 6,74 84,08 nmol/l LUTEAL
F 13R 1D 55R 35,7 1344 nmol/l GRAV
F 55R 1D 99R+ 0 2,76 nmol/l MENOP
Zdroj referenčních mezí:
Snibe Diagnostic - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Maglumi 800.


Interference:
Hemolýza: hemolýza ruší vyšetření.
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.
Lipemie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.