Prolaktin_S
Prolaktin (S; arb. látková konc. [mIU/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Vzhledem k dennímu rytmu (diurnální variabilita) je doporučen odběr 3 hodiny po probuzení, optimálně mezi 8. - 10. hodinou.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI).


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 14R 44 360 mIU/l
F 15R 50R 59 619 mIU/l
F 15R 50R 206 4420 mIU/l GRAV
M 15R 99R+ 45 375 mIU/l
F 51R 99R+ 38 430 mIU/l MENOP
Referenční rozmezí (hmotnostní koncentrace v µg/l)
Děti do 14 let: 2,1 - 17,0 µg/l
Ženy netěhotné 15 - 50 let: 2,8 - 29,2 µg/l
Ženy těhotné 15 - 50 let: 9,7 - 208,5 µg/l
Muži 15 - 90 let: 2,1 - 17,7 µg/l
Ženy postmenopauzální 51 - 90 let: 1,8 - 20,3 µg/l

Korelace:
1 µg/l = 21,2 mIU/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica.
Děti: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK (ÚLBLD)


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.


Informace k metodě:
Prolaktin v séru