Prealbumin_S
Prealbumin (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 24 [týden]
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0,07 0,17 g/l
1M 12D 1R 0,07 0,28 g/l
1R 1D 15R 0,09 0,30 g/l
15R 1D 99R+ 0,20 0,40 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání, Galén, 2006
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Lipémie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření
Léky: Intralipid způsobuje uměle vysoké výsledky prealbuminu.
Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.