pO2_B, parciální tlak O2 v plné krvi
pO2 (Krev; parc. tlak [kPa] *)


Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Odběr arteriální, venózní nebo kapilární krve do stříkaček nebo kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Provádí se v rámci vyšetření ABR.
Pokyny k transportu
Transportovat do laboratoře ihned po odběru. Potrubní poštou (nejpozději do 30 minut) nebo při teplotě tajícího ledu (nejpozději do 1 h). Kapiláry lze posílat potrubní poštou pouze se speciální vložkou.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr krve na ABRStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 30 [minuta]
při 4 - 8°C: 1 [hodina]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Bezprostředně po odběru důkladně promíchat.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 7,60 9,20 kPa
4T 1R 9,30 11,40 kPa
1R 15R 10,80 12,70 kPa
15R 99R+ 9,90 14,40 kPa
Kapilární krev.
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01Poznámka:
Uvádí se jako přepočet na aktuální teplotu pacienta pO2 (T).