Trombocyty (PLT)
Trombocyty (Krev; num. konc. [10^9/l] počítání částic (imp.))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k transportu
Transport vzorku ve FNKV se řídí Doporučením ČHS ČLS JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře.
viz laboratorní příručka C-11 Informace k transportu a svozu vzorků.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 150 450 10^9/l
4D 2T 150 450 10^9/l
2T 1D 4T 150 450 10^9/l
4T 1D 2M 150 450 10^9/l
2M 1D 3M 150 450 10^9/l
3M 1D 6M 150 450 10^9/l
6M 1D 2R 150 450 10^9/l
2R 1D 6R 150 400 10^9/l
6R 1D 12R 150 450 10^9/l
F 12R 1D 15R 150 450 10^9/l
M 12R 1D 15R 150 450 10^9/l
F 15R 1D 99R+ 150 400 10^9/l
M 15R 1D 99R+ 150 400 10^9/l
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015

Analytické snížení:
agregace destiček, pseudotrombocytopenie, makrotrombocyty, mikrotrombocyty
Analytické zvýšení
mikrocytóza, fragmentované erytrocyty, fragmentované leukocyty, kryoprotein, kryoglobulin

Poznámka:
V případě abnormální distribuční křivky Plt při impedančním měření je nutné přeměření trombocytů (PLT) opticky (fluorescenční průtoková cytometrie) ve speciálním měřícím kanále (analyzátor XN-1000). V tomto případě je vydáván navíc parametr IPF (frakce nezralých trombocytů).
Informace k metodě:
Krevní obraz