Fenytoin_S,P
Fenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 8 °C

Upozornění k odběru:
Odběr před následující dávkou.
Pokyny k transportu
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 30 [den]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita zamražených vzorků platná pro sérum, případně EDTA plazmu. Heparinová plazma se nesmí mrazit.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 40 80 µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - Příbalový leták metody


Interference:
Stanovení ruší silná hemolýza.