Fenytoin_S,P
Fenytoin (S,P; látková konc. [µmol/l] *)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Odběr před následující dávkou.
Pokyny k transportu
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 30 [den]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Transportovat v chladu (2 - 8 stupňů C).

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 40 80 µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták Siemens Emit Phenytoin Assay
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012
Abbott Laboratories, Diagnostics Division: Therapeutic Drug Monitoring Clinical Guide, Second Edition

Interference:
Stanovení ruší silná hemolýza.Informace k metodě:
Fenytoin