pCO2_B, parciální tlak CO2 v plné krvi
pCO2 (Krev; parc. tlak [kPa] *)


Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Odběr arteriální, venózní nebo kapilární krve do stříkaček nebo kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Provádí se v rámci vyšetření ABR.
Pokyny k transportu
Transportovat do laboratoře ihned po odběru. Potrubní poštou (nejpozději do 30 minut) nebo při teplotě tajícího ledu (nejpozději do 1 h). Kapiláry lze posílat potrubní poštou pouze se speciální vložkou.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr krve na ABRStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 30 [minuta]
při 4 - 8°C: 1 [hodina]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Bezprostředně po odběru důkladně promíchat.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 4,00 7,30 kPa
2D 5D 4,40 6,00 kPa
6D 1R 4,40 5,30 kPa
1R 3R 4,40 5,50 kPa
3R 14R 4,40 5,65 kPa
14R 99R+ 4,80 5,90 kPa
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01Poznámka:
Uvádí se jako přepočet na aktuální teplotu pacienta pCO2 (T).