Paul-Bunnellova reakce_S
Paul-Bunnellova reakce (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] hemaglutinace)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Výsledek: negativní, pozitivní

Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Oxoid - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda aglutinace, manuální stanovení.

Interference:

Další informace:

Infekční mononukleosa je onemocnění způsobené virem Epstein-Barrové, který je členem rodu Herpesviry. Onemocnění primárně postihuje lymfatickou tkáň. K symptomům infekční mononukleosy patří horečka, povlak v ústní dutině a zvětšené lymfatické uzliny.

Test Paul Bunnell spočívá v průkazu heterofilních sérových protilátek, které se při infekční mononukleóze objevují během akutní fáze onemocnění u přibližně 80 až 90 % dospívajících a mladých dospělých s typickým klinickým obrazem infekční mononukleózy. U většiny malých dětí má primoinfekce odlišný klinický obraz, typické symptomy nebývají přítomny a nelze u nich obecně předpokládat tvorbu heterofilních protilátek.  Titr heterofilních protilátek obvykle dosáhne významných diagnostických koncentrací ke konci prvního týdne onemocnění. V tomto ohledu se chová velice podobně jako specifická protilátka IgM proti antigenu VCA viru Epstein-Barrové.

Výsledek vyšetření přítomnosti heterofilních protilátek musí být interpretován v souvislosti s dalšími klinickými a diagnostickými nálezy.