Paul-Bunnellova reakce_S
Paul-Bunnellova reakce (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] hemaglutinace)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Výsledek: negativní, pozitivní

Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Oxoid - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda aglutinace, manuální stanovení.

Interference: