P_S,P, anorganické fosfáty v séru/plazmě
P (S; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 24 [hodina]
při 4 - 8°C: 4 [den]
při -20°C: 1 [rok]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 1,36 2,58 mmol/l
1M 12D 1R 1,29 2,26 mmol/l
1R 1D 15R 1,16 1,90 mmol/l
15R 1D 99R+ 0,65 1,61 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Děti:
Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: hemolýza ruší vyšetření - pozitivní interference
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření
Léčiva:
Fosfolipidy obsažené v liposomálních přípravcích (např. Ambisome) mohou být v testu hydrolyzovány a tak vést ke zvýšeným výsledkům fosfátů.
Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.