Osmolalita_U
Osmolalita (Moč; molalita [mmol/kg] osmometrie)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Nemrazit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 6M 377 547 mmol/kg
6M 1R 597 1163 mmol/kg
F 2R 99R+ 430 900 mmol/kg
M 2R 99R+ 770 1200 mmol/kg
Zdroj referenčních mezí:
Schück, O.: Funkční vyšetřování ledvin. Avicenum, Praha, 1979.
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012