Osmolalita_S,P
Osmolalita (S; molalita [mmol/kg] osmometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 4 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Pozor: Antikoagulační činidla při případném odběru nesrážlivé krve ovlivňují osmolalitu. Jako jediné vhodné antikoagulans se jeví heparin lithný.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 4 [hodina]
při 4 - 8°C: 1 [den]
Poznámka ke stabilitě:
Nemrazit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 275 295 mmol/kg
0D 99R+ mmol/kg
Zdroj referenčních mezí:
Jaroslav Racek et al. Klinická biochemie, 2.přepracované vydání, Galén, 2006
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)