NSE_S, neuronspecifická enolasa v séru
NSE (S; % [µg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina]

Upozornění k odběru:
Nepoužívat plasmu.
Pokyny k transportu
Uzavřenou zkumavku se vzorkem krve je nutné ihned po odběru co nejrychleji transportovat do laboratoře nebo provést separaci séra.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 6 [hodina]
při 4 - 8°C: 1 [den]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Vzhledem k obsahu NSE v erytrocytech a krevních destičkách je třeba provést oddělení krevních elementů nejpozději do jedné hodiny po odběru, jinak jsou naměřené hodnoty falešně vyšší.
U vzorku přijatého více jak 60 minut od odběru je vložena neshoda "Překročena dopor. doba doručení do laboratoře", výsledek je vydán.
U vzorku přijatého více jak 120 minut od odběru je vložena neshoda "Překročena dopor. doba doručení do laboratoře", NSE není stanoveno.Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
15R 99R+ 0 17 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas e411


Interference:
Hemolýza: Hemolýza ruší stanovení, protože erytrocyty obsahují NSE. Pro vyšetření nelze použít hemolytické vzorky.
Léčiva:
In vitro testy byly prováděny na 21 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference


Informace k metodě:
NSE v séru