Mg_S,P, hořčík v séru/plazmě
Mg (S; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Zabránit hemolýze.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [týden]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 1 [rok]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0,75 1,15 mmol/l
1M 12D 1R 0,66 0,95 mmol/l
1R 1D 15R 0,78 0,99 mmol/l
15R 1D 99R+ 0,70 1,00 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel: Laboratorní diagnostika, 1. vydání, Galén, 2002
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012

Analytické zvýšení
hemolýza

Interference:
Hemolýza: hemolýza ruší vyšetření - zvyšuje výsledky v závislosti na obsahu Mg v lyzovaných erytrocytech.
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
Hořečnatý kation v séru