Střední objem erytrocytu (MCV)
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k transportu
Transport vzorku ve FNKV se řídí Doporučením ČHS ČLS JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře.
viz laboratorní příručka C-11 Informace k transportu a svozu vzorků.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 95 121 fl
4D 2T 88 126 fl
2T 1D 4T 86 124 fl
4T 1D 2M 85 123 fl
2M 1D 3M 77 115 fl
3M 1D 6M 74 108 fl
6M 1D 2R 70 86 fl
2R 1D 6R 75 87 fl
6R 1D 12R 77 95 fl
F 12R 1D 15R 78 102 fl
M 12R 1D 15R 78 98 fl
F 15R 1D 99R+ 82 98 fl
M 15R 1D 99R+ 82 98 fl
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015

Interference:
chladové protilátky, hemolýza, leukocytóza, hyperglykémie, makrotrombocyty

Poznámka:
Výsledek udává průměrný objem erytrocytů.
Jedná se o vypočítaný parametr: MCV = (Hct / RBC)
Informace k metodě:
Krevní obraz