LPS_S,P, lipasa v séru/plazmě
LPS (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [týden]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 1 [rok]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,2 0,88 µkat/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalový leták reagencie pro Atellica


Interference:
Léčiva:
Dobesilát vápenatý způsobuje uměle nízké výsledky lipázy.
Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžného panelů léků zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
LPS v séru