Lipoprotein (a)_S, látková koncentrace [nmol/l]
Lipoprotein a (S; % [g/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Odebírat po 12 hodinách lačnění.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 2 [den]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Pro delší skladování musí být vzorky zamraženy při -70° C a méně.


Referenční meze:
Lp(a) je nezávislým rizikovým faktorem koronárních onemocnění. Cut-off hodnota pro přítomnost zvýšeného rizika ICHS resp. koronárních příhod je 75 nmol/l. Hladiny Lp(a) jsou silně ovlivněny dědičnými faktory a liší se u etnických populací.
*Pro orientační přepočet platí: nmol/l × 0,004167 = g/l (g/l x 240 = nmol/l)

Zdroj referenčních mezí:
Příbalová informace ke stanovení lipoproteinu(a) na analyzátorech Cobas c 701/702 a c 501/502 (Roche)
Marcovina SM, Koschinsky ML, Albers JJ, et al. Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute Workshop on Lipoprotein (a) and Cardiovascular Disease: Recent Advances and Future Directions. Clin Chem 2003 Nov;49(11):1785-1796.


Interference:

Léky: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.