Lutropin_S, S_LH
Lutropin (S; arb. látková konc. [U/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odběr v určených dnech mentruačního cyklu. U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Nepoužívat vzorky, které byly skladovány za pokojové teploty po dobu delší než 8 hodin. Před skladováním v chladničce nebo mrazničce oddělte sérum od erytrocytů. Vzorky se smí zamrazit pouze jednou.
Doporučení pro uchovávání vzorků krve jsou vydána Ústavem pro klinickou a laboratorní standardizaci (Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI).


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 9R 0 0,2 U/l
M 0D 9R 0 0,4 U/l
F 10R 12R 0 11,8 U/l
M 10R 12R 0 2,9 U/l
F 13R 50R 1,9 12,5 U/l FOLIKUL
F 13R 50R 8,7 76,3 U/l OVUL
F 13R 50R 0,5 16,9 U/l LUTEAL
F 13R 50R 0,1 1,5 U/l GRAV
M 13R 21R 1,0 7,1 U/l
M 22R 70R 1,5 9,3 U/l
F 50R 1D 99R+ 15,9 54,0 U/l MENOP
M 70R 1D 99R+ 3,1 34,6 U/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica.
Děti: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK (ÚLBLD)


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.


Informace k metodě:
LH v séru