LD_S,P, laktátdehydrogenasa v séru/plazmě
LD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Zabránit hemolýze, významně ovlivňuje výsledky.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 4 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Při -80 °C lze skladovat po dobu 6 měsíců.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4D <12,91 µkat/l
5D 1T 3D <33,30 µkat/l
1T 4D 2R <7,16 µkat/l
2R 1D 12R <4,91 µkat/l
12R 1D 99R+ <4,10 µkat/l
Zdroj referenčních mezí:
Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání, Galén, 2006
Děti: Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: vyšetření ruší již slabá hemolýza. Kontaminace erytrocyty zvýší výsledky, protože hladina LD v erytrocytech je 160x vyšší než v běžném séru.
Lipémie: silně lipemické vzorky mohou ovlivnit výsledky, případně znemožnit vyšetření.
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
LD v séru