Laktát_P
Laktát (P; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou - NaF + oxalát
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Hladina laktátu se rychle zvyšuje při fyzické námaze. Doba, za jakou se hladina laktátu vrátí k normálu, závisí na fyzické kondici jedince, obvykle pro tento účel postačuje 30 minut v klidu. Vzorek krve by měl být odebírán bez zaškrcení paže. POZOR - odběrová nádobka obsahuje jedovatý fluorid sodný!
U vzorku přijatého více jak 120 minut od odběru je vložena neshoda "Překročena dopor. doba doručení do laboratoře", výsledek je vydán.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chyb



Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 14 [den]
při -20°C: 6 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Platí pro plasmu separovanou od krevních elementů.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Odebraný vzorek zcentrifugujte do 15 minut.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0,50 3,00 mmol/l
1M 12D 1R 0,56 2,25 mmol/l
1R 1D 15R 0,56 2,25 mmol/l
15R 1D 99R+ 0,50 2,20 mmol/l
Platí pro venosní krev .
Zdroj referenčních mezí:
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Roche firemní návody pro analyzátory Cobas c 501/502 a c 701/702
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Léčiva:
Dobesilát vápenatý způsobuje uměle nízké výsledky laktátu.
Glykolát a metabolity etylenglykolu způsobují pozitivní interference, které se u jednotlivých šarží různí.
Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.


Informace k metodě:
Laktát