Laktát_B
Laktát (Krev; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 2 °C

Upozornění k odběru:
Odběr arteriální, venózní nebo kapilární krve do stříkaček nebo kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Provádí se v rámci vyšetření ABR.
Odběr se provádí bez naložení turniketu. Pokud je manžeta použita, je možné odebrat krev až dvě minuty po uvolnění.
Zabránit hemolýze.
Pokyny k transportu
Transportovat do laboratoře ihned po odběru. Potrubní poštou (nejpozději do 30 minut) nebo při teplotě tajícího ledu (nejpozději do 1 h). Kapiláry lze posílat potrubní poštou pouze se speciální vložkou.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 30 minut od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr krve na ABRStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 30 [minuta]
při 4 - 8°C: 1 [hodina]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Bezprostředně po odběru důkladně promíchat.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 1M 11D 0,50 3,00 mmol/l
1M 12D 15R 0,56 2,25 mmol/l
15R 1D 99R+ 0,50 2,00 mmol/l arteriální krev
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Děti:LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza falešně snižuje výsledky.


Informace k metodě:
Laktát