K_U, draslík v moči
K (Moč; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Stanovuje se ve sbírané moči (vzhledem k biorytmům obvykle za 24 hodin).
V nesbírané moči lze využít pro výpočet frakční exkrece kalia.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr moče na biochemické vyšetřeníStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2
při 4 - 8°C: 14 [den]

Poznámka:
U výsledků nejsou uváděny referenční hodnoty, hodnocení vyšetření provádí ošetřující lékař.