K_S,P, draslík v séru/plazmě
K (S; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 3 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Zabránit hemolýze.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 2 [týden]
při -20°C: 1 [rok]
Poznámka ke stabilitě:
Údaje jsou platné pro včas odseparované sérum, při - 70 °C stabilita 5 let.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 4,70 7,50 mmol/l
1M 12D 1R 4,00 6,20 mmol/l
1R 1D 15R 3,60 5,90 mmol/l
15R 1D 99R+ 3,80 5,40 mmol/l
Uvedená referenční rozmezí jsou platná pro stanovení v séru. Plazmatická kalémie je přibližně o 0,4 mmol/l nižší než sérová, rozdíl závisí na počtu trombocytů.
Sérová kalémie se arteficiálně zvyšuje přibližně o 1 mmol/l na 1000 x 10e9/l trombocytů (pacienty s vysokým počtem trombocytů i ostatních krevních elementů je nutné odebírat do zkumavky s heparinátem Li a kalémii stanovit z plazmy).
Zdroj referenčních mezí:
Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza: výrazně zvyšuje koncentraci draslíku, protože koncentrace draslíku v erytrocytech je 25krát vyšší než v normálním séru/ plazmě.Informace k metodě:
K_S, K_B