K_B, draslík v plné krvi
K (Krev; látková konc. [mmol/l] *)


Odběr do: Plast s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 0 °C

Upozornění k odběru:
Odběr arteriální nebo venózní krve do stříkaček s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným. Provádí se v rámci vyšetření ABR.
Zabránit hemolýze.
Pokyny k transportu
Transportovat do laboratoře ihned po odběru. Potrubní poštou (nejpozději do 30 minut) nebo při teplotě tajícího ledu (nejpozději do 1h). Není-li požadavek součástí ABR lze transportovat bez ledu do 1h. po odběru.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr krve na ABRStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 30 [minuta]
při 4 - 8°C: 1 [hodina]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Bezprostředně po odběru důkladně promíchat.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 1M 11D 4,7 7,5 mmol/l
1M 12D 11M 30D 4,0 6,2 mmol/l
1R 15R 3,6 5,9 mmol/l
16R 99R+ 3,8 5,0 mmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Hemolýza falešně zvyšuje koncentraci kalia.


Informace k metodě:
K_S, K_B