IgM celkový_S
IgM celkový (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 2D 0,1 0,3 g/l
1M 2M 30D 0,1 0,70 g/l
3M 5M 28D 0,20 1,0 g/l
5M 29D 11M 30D 0,3 1,0 g/l
1R 2R 364D 0,4 1,4 g/l
3R 5R 364D 0,4 1,8 g/l
6R 9R 364D 0,4 1,6 g/l
10R 12R 365D 0,4 1,5 g/l
13R 99R+ 0,4 2,3 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení celkového IgM na nefelometru BN ProSpec.

Analytické snížení:
Výsledky stanovení IgM snižují: cyklosporin, kouření, plasmaferéza, těhotenství, aj.
Analytické zvýšení
Výsledky stanovení IgM zvyšují: bilirubin, hemolýza, lipémie, revmatoidní faktor, výfukové plyny, aj.
Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Poznámka:Informace k metodě:
Imunoglobulin M