IgM celkový_S
IgM celkový (S; % [g/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 2D 0,1 0,3 g/l
1M 2M 30D 0,1 0,70 g/l
3M 5M 28D 0,20 1,0 g/l
5M 29D 11M 30D 0,3 1,0 g/l
1R 2R 364D 0,4 1,4 g/l
3R 5R 364D 0,4 1,8 g/l
6R 9R 364D 0,4 1,6 g/l
10R 12R 365D 0,4 1,5 g/l
13R 99R+ 0,4 2,3 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení celkového IgM na nefelometru BN ProSpec.

Analytické snížení:
Výsledky stanovení IgM snižují: cyklosporin, kouření, plasmaferéza, těhotenství, aj.
Analytické zvýšení
Výsledky stanovení IgM zvyšují: bilirubin, hemolýza, lipémie, revmatoidní faktor, výfukové plyny, aj.
Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Poznámka:Další informace:

AbstraktOSN-E

IgM je jedna ze tříd imunoglobulinů, účastní se všech typů imunních reakcí, aktivuje komplement, jeho Mr je 971 kDa. Sledování hladin IgM má význam hlavně u diagnostiky imunodeficiencí a substituční terapie imunoglobuliny.

 

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

IgM je primárně imunitní odpovědí organismu po navázání antigenu na receptor neaktivovaných B lymfocytů. Během maturace B lymfocytu je M řetězec první detekovatelný těžký řetězec v jejich cytoplazmě. 75-80% IgM je lokalizováno intravaskulárně. Při elektroforetickém dělení bílkovin séra je IgM lokalizováno v anodické oblasti gama frakce. IgM je v organismu ve 2 podtřídách, většinou v plazmě v pentamerické formě. Každá molekula má pak 10 vazebných míst, ale 5 z nich je sterickým uspořádáním blokováno. Pentamer IgM může být rozdělen na jednotlivé monomery rozštěpením např. dithiotreitolem, který vychytává SH skupiny. Pentamerický, monomerický IgM, sekreční IgM se sekreční komponentou se v tělesných tekutinách vyskytuje více než IgA. Esenciální funkcí IgM je aglutinace patogenů a aktivace komplementu klasickou cestou. Maternální IgM neprochází placentární bariérou. Zdravý plod a novorozenec mají v krvi asi 10% IgM hladiny dospělého, IgM je syntetizovaný pouze vlastními buňkami dítěte. K syntéze IgM dochází významněji až od 20. gestačního týdne. Intrauterinní infekce vedou jen ke stopovému nárůstu koncentrace IgM po tomto termínu, elevovaná hladina IgM je detekovatelná v pupeční krvi. Po narození se syntéza IgM dále zvyšuje, na 4. měsíci dosahuje IgM 50% hladiny dospělého. Hladiny dospělých IgM dosahují děti v 8-15 letech. Katabolismus IgM závisí na jeho hladině. Do třídy IgM patří některé přirozené protilátky jako isohemaglutininy skupiny ABO, chladové aglutininy, heterofilní protilátky, Rh protilátky, další erytrocytární protilátky, ale i protilátky proti IgG, např. revmatoidní faktor.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

V séru zdravých jedinců se nachází všechny třídy imunoglobulinů: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE ve fyziologické koncentraci. IgG má 4 podtřídy, u IgA a IgM jsou známy dvě podtřídy.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

5 dní

 

Omezení

Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Výsledky stanovení IgM snižují: cyklosporin, kouření, plasmaferéza, těhotenství, aj.

Výsledky stanovení IgM zvyšují: bilirubin, hemolýza, lipémie, revmatoidní faktor, výfukové plyny, aj.

 

Použití pro klinické účelyOSN-E

Vyšetření je indikováno při podezření na imunodeficienci především protilátkového typu (primární či sekundární), u stavů spojených s hypergamaglobulinémií (infekce, zánětlivá onemocnění, jaterní choroby, systémové imunopatologické choroby, klonání gamapatie).

 

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

 

 

Zdroje informací:

Encyklopedie laboratorní medicíny, www.enclabmed.cz