IgM_S, imunoglobulin M v séru
IgM celkový (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [týden]
při 4 - 8°C: 16 [týden]
při -20°C: 24 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2T 0,01 0,94 g/l
2T 1D 3M 0,22 1,07 g/l
3M 1D 1R 0,49 1,57 g/l
1R 1D 15R 0,51 1,60 g/l
15R 1D 99R+ 0,40 2,30 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - firemní návody pro stanovení na analyzátorech Cobas c 501/502 a c 701/702
Děti: Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
LP - Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.