IgG celkový_S
IgG celkový (S; % [g/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 2D 7,00 16,00 g/l
1M 2M 30D 2,5 7,5 g/l
3M 5M 28D 1,8 8,0 g/l
5M 29D 11M 30D 3,0 10,0 g/l
1R 2R 364D 3,5 10,0 g/l
3R 5R 364D 5,00 13,00 g/l
6R 9R 364D 6,00 13,00 g/l
10R 12R 365D 7,00 14,00 g/l
13R 99R+ 7,00 16,00 g/lZdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení celkového IgG na nefelometru BN ProSpec.

Analytické snížení:
Výsledky stanovení IgG snižují: cyklosporin, etanol, depersolon, hyperstat, kryoglobuliny, kouření, makroglobuliny, plasmaferéza, sodanton, těhotenství, toluen, aj.
Analytické zvýšení
Chylosa, výsledky
stanovení dále IgG zvyšují: hemoglobin (> 5 g/l + 10 %), výfukové plyny, aj.

Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Další informace:

AbstraktOSN-E

IgG je jedna ze tříd imunoglobulinů, účastní se všech typů imunních reakcí, aktivuje komplement, jeho Mr je 150 kDa.  Sledování hladin IgG má význam hlavně u diagnostiky imunodeficiencí a substituční terapie imunoglobuliny.

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

IgM  zajišťují ochranu organismu u primárních (primární protilátkou zprostředkovaná odpověď) infekcí. IgG jsou sekundární protilátkou u infekcí, které již organismus prodělal (sekundární protilátková odpověď). Zhruba polovina všech IgG je v plazmě, druhá polovina je v tělesných tekutinách. Při elektroforetickém dělení bílkovin séra IgG jsou lokalizovány v gama frakci. Za normálních okolností IgG2 a IgG4 migrují společně k anodě a IgG1 a 3 ke katodické části gama frakce.  Fetální IgG z mateřské krve během prvních 20 gestačních týdnů plodu odpovídá zhruba 10% koncentrace Ig (imunoglobulinu) dospělých jedinců. Fetální infekce během této periody nevedou ke zvýšení hladiny Ig. Mezi 22. a 28. gestačním týdnem věku plodu dochází k výraznému zvýšení placentární permeability, Ig z mateřské krve přechází do plodu a hladina Ig plodu se vyrovnává hladině Ig matky. Koncentrace IgG1,3,4 jsou stejné u plodu jako matky zatímco IG2 je nižší. Po obdržení maternálních imunoglobulinů se zvyšuje cirkulace v plodu s poločasem 30 dní. Tato koncentrace přetrvává až do 3 až 4 měsíce po porodu (3,5-4 g/l). Než syntézu Ig zcela samostatně převezme novorozený organismus překrývají se hladiny mateřského a vlastního Ig, kdy koncentrace celkového Ig u novorozence na konci 1. roku je 7 až 8 g/l. Syntéza IgG je závislá na vyzrávání imunitního systému, vytváření antigenní odpovědi po přirozené expozici antigenům. Jedná se o proteinové antigeny (v bakteriích, virech) vedoucí k IgG1,3 syntéze a indukované CD4+ buňkami, sacharidové antigeny (enkapsulované bakterie jako pneumokokové kmeny, streptokoky skupiny A, H, influenza viry) reagující zmnožením IgG2 a částečně IgG1 a neindukované CD4+ buňkami. Na organismus působí i expozice polyvalentními antigeny charakteru parazitů, hmyzu, hadích jedů, potravinových alergenů, které působí jako chronická antigenní stimulace na produkci IgG4. IgG4 protilátky stejně jako IgE se váží na povrchové receptory mastocytů a stimulují tvorbu IgG1 a 3 tvorbu autoprotilátek.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

V séru zdravých jedinců se nachází všechny třídy imunoglobulinů: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE ve fyziologické koncentraci. IgG má 4 podtřídy, u IgA a IgM jsou známy dvě podtřídy.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

IgG se vyskytuje ve 4 třídách. IgG1 je zastoupeno v 60-75%, IgG2 v 15-25%, IgG3 v 3-6%, IgG4 v 2-6%. Produkce specifických protilátek jednotlivých tříd je závislá na stimulujícím antigenu. Analyticky se dají stanovovat všechny podtřídy IgG.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Produkce IgG v jednotlivých podtřídách je regulována interleukiny a částečně určována i počtem B buněčných subpopulací v tkáních. Například u zdravých jedinců je dominantní podtřídou IgG 1 a 2 v plazmě, v tonzilách dominují cytoplazmatické buňky s produkcí IgG1 a 3. Ve struktuře IgG má velký význam Fc fragment, který umožňuje vazbu na Fc receptory buněk imunitního systému. Odpovídá za vychytávání bakterií makrofágy, které jsou atakovány IgG molekulami, kdy Fc fragment IgG se naváže na Fc receptor makrofágů a navázané bakterie na Ig jsou obalovány a nakonec inkorporovány do makrofágů k destrukci. Mezi buňky s Fc receptory patří i monocyty, granulocyty, lymfocyty. Katabolismus IgG závisí na jeho plazmatické hladině. Při vyšších hodnotách IgG je clearance zrychlena až na poločas 11 dní, při nízké syntéze IgG je poločas prodloužen i na 30 dní.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

7-21 dní

 

Omezení

Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Výsledky stanovení IgG snižují: cyklosporin, etanol, depersolon, hyperstat, kryoglobuliny, kouření, makroglobuliny, plasmaferéza, sodanton, těhotenství, toluen, aj.

Výsledky stanovení IgG zvyšují: hemoglobin (> 5 g/l + 10 %), výfukové plyny, aj.

 

Použití pro klinické účelyOSN-E

Vyšetření je indikováno při podezření na imunodeficienci především protilátkového typu (primární či sekundární), u stavů spojených s hypergamaglobulinémií (chronická zánětlivá onemocnění, jaterní choroby, systémové imunopatologické choroby, klonání gamapatie).

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

 

 

Zdroje informací:

Encyklopedie laboratorní medicíny, www.enclabmed.cz