IgG celkový_S
IgG celkový (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Zabraňte hemolýze, nelze použít silně chylosní sérum.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 2D 7,00 16,00 g/l
1M 2M 30D 2,5 7,5 g/l
3M 5M 28D 1,8 8,0 g/l
5M 29D 11M 30D 3,0 10,0 g/l
1R 2R 364D 3,5 10,0 g/l
3R 5R 364D 5,00 13,00 g/l
6R 9R 364D 6,00 13,00 g/l
10R 12R 365D 7,00 14,00 g/l
13R 99R+ 7,00 16,00 g/lZdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení celkového IgG na nefelometru BN ProSpec.

Analytické snížení:
Výsledky stanovení IgG snižují: cyklosporin, etanol, depersolon, hyperstat, kryoglobuliny, kouření, makroglobuliny, plasmaferéza, sodanton, těhotenství, toluen, aj.
Analytické zvýšení
Chylosa, výsledky
stanovení dále IgG zvyšují: hemoglobin (> 5 g/l + 10 %), výfukové plyny, aj.

Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Informace k metodě:
Imunoglobulin G