IgG_S, imunoglobulin G v séru
IgG celkový (S; % [g/l] imunoturbidimetrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 16 [týden]
při 4 - 8°C: 32 [týden]
při -20°C: 32 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2T 5,7 12,7 g/l
2T 1D 3M 2,3 6,6 g/l
3M 1D 1R 2,2 11,2 g/l
1R 1D 15R 5,5 14,7 g/l
15R 1D 99R+ 7,0 16,0 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Děti: Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012Interference:
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.