IgA celkový_S
IgA celkový (S; % [g/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 2D 0,00 0,00 g/l
1M 2M 30D 0,05 0,5 g/l
3M 5M 28D 0,08 0,8 g/l
5M 29D 11M 30D 0,3 1,4 g/l
1R 2R 364D 0,3 1,2 g/l
3R 5R 364D 0,4 1,8 g/l
6R 9R 364D 0,6 2,20 g/l
10R 12R 365D 0,7 2,3 g/l
13R 99R+ 0,7 4,0 g/lZdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení celkového IgA na nefelometru BN ProSpec.

Analytické snížení:
Výsledky stanovení IgA snižují: depersolon, etanol, fenytoin, kouření, opakované zamrazení, penicilamin, plasmaferéza, revmatoidní artritída, těhotenství, toluen, aj.
Analytické zvýšení
Výsledky stanovení IgA zvyšují: interleukin-5, glomerulonefritída, podvýživa, poloha vstoje, porod, výfukové plyny, aj.
Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Další informace:

AbstraktOSN-E              & nbsp;                   & nbsp;    

IgA je jedna ze tříd imunoglobulinů, účastní se hlavně slizniční imunity, jeho Mr je 160 kDa. Vyšetření hladiny IgA má význam u diagnostiky imunodeficiencí (selektivní deficit ve třídě IgA je nejčastější protilátkovou imunodeficiencí). 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

IgA se vyskytuje ve formě sérové nebo sekreční. Strukturálně H řetězce IgA (alfa řetězce) jsou podobné IgG, ale C terminální část má navíc 18 AMK. Předposlední cystin obsahuje vazebné místo pro J řetězec pro polymerizaci IgA.

Sérový IgA je tvořen v 90% monomery, jen z 10% polymery. Sérový IgA má tendenci vytvářet polymerní komplexy, speciálně s albuminem, ale také s enzymy za vzniku makroenzymů. Polovina sérového IgA je lokalizována intravaskulárně. Poměr mezi oběma izotypy IgA1/IgA2 je 9:1. Při sérovém elektroforetickém dělení je IgA lokalizováno do katodické části beta globulinové a anodické oblasti gama globulinové frakce.

Protože IgA neprochází přes placentární bariéru, nevyskytuje se ve fetální krvi. Po narození IgA syntéza začíná pomalu, na konci 1. roku dítěte dosahuje hladina IgA 25% hladiny dospělých. Ve 3,5 letech je hladina asi 50% a v 16 letech dosahuje norem dospělých. Všechny funkce IgA nejsou známy, ale vede alternativní cestou k aktivaci komplementu a má specifické protilátkové funkce. Katabolismus IgA je závislý na jeho sérové hladině.

Sekreční IgA je složen ze dvou molekul spojených J řetězcem a má sekreční komponentu. Sekreční IgA je produkován plazmatickými buňkami v lamina propria mukózní membrány, je syntetizován nezávisle na sérovém IgA, deficit sérového IgA nemusí znamenat deficit sekrečního IgA. Sekreční IgA je zejména Ig tělesných tekutin jako jsou sliny, slzy, kolostrum, nosní sekret, mateřské mléko. Novorozenci a malé děti jsou zásobovány IgA z mateřského mléka, jsou tedy pasivně imunizovány proti gastrointestinálním infekcím. Esenciální funkcí IgA je vazba mikroorganismů k mukózní sliznici, aktivace alternativní cesty komplementu, aktivace zánětlivých reakcí. Uvnitř epiteliálních buněk IgA neutralizuje intracelulární mikroorganismy. V lamina propria mukózní membrány IgA váže antigeny do formy imunokomplexů a sekretuje je na slizniční povrchy. Jedinci s deficitem sekrečního IgA mohou být postiženi mukózními, slizničními infekcemi, nebo atopickými a autoimunitními chorobami.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E          

V séru zdravých jedinců se nachází všechny třídy imunoglobulinů: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE ve fyziologické koncentraci. IgG má 4 podtřídy, u IgA a IgM jsou známy dvě podtřídy.

OSN-SBiologický poločasOSN-E

6 dní

Omezení

Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Výsledky stanovení IgA snižují: depersolon, etanol, fenytoin, kouření, opakované zamrazení, penicilamin, plasmaferéza, revmatoidní artritída, těhotenství, toluen, aj.

Výsledky stanovení IgA zvyšují: interleukin-5, glomerulonefritída, podvýživa, poloha vstoje, porod, výfukové plyny, aj.

 

Použití pro klinické účelyOSN-E

Vyšetření je indikováno při podezření na imunodeficienci především protilátkového typu (primární či sekundární), u stavů spojených s hypergamaglobulinémií (infekce, zánětlivá onemocnění, jaterní choroby, systémové imunopatologické choroby, klonání gamapatie).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

 

Zdroje informací:

Encyklopedie laboratorní medicíny_2012